Nadat vorig jaar de varkens de hele toplaag heerlijk hebben omgewoeld en het land natuurlijk is bemest is de tuin klaar voor een nieuw seizoen!

Jelle freest de bovenlaag los en daarna kunnen de eerst bedden worden gemaakt.